Bhp w oświacie i placówkach oświatowychBhp w oświacie i placówkach oświatowych bhp w szkole rozporządzenie 2002 i kolejna ważna sprawa opisana w książce to zasady prowadzenia szkoleń bhp w tym informacje do przeprowadzenia obowiązkowego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dla podwyższenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywających w szkole, wszyscy pracownicy powinni być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. W sytuacjach zagrożenia zdrowia innymi słowy życia, gdzie liczy się czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, ważne jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy, umiał zareagować w danej sytuacji. To nowy obowiązek, który musi zorganizować dyrektor szkoły. Z artykułu dowiesz się jak wygląda Ramowy program instruktażu ogólnego, Ramowy program instruktarzu stanowiskowego, Program szkolenia nauczyciela, Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp, Ramowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, Ramowy programu szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych bhp w szkole tekst jednolity na stanowiskach robotniczych, Ramowy program przepisy bhp w szkole dla uczniów szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych również pracowników, o których przemówienie w § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia określonego w części V załącznika 1 do SzkolBHPR, Protokół z przebiegu egzaminu, Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp, Wzór skierowania na tryb lekarskie, Terminarz badań lekarskich pracowników, Protokół kontroli obiektów szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, Zawiadomienie o wypadku złożone przez poszkodowanego, Zawiadomienie o wypadku złożone przez osobę trzecią, Powołanie w szkole zespołu powypadkowego, Powołanie pracownika zadań służby bezpieczeństwo i higiena pracy na członka zespołu powypadkowego, Powołanie społecznego inspektora pracy/ przedstawiciela pracowników szkoły do konsultacji w obszarze bezpieczeństwo i higiena pracy na członka zespołu powypadkowego, Wniosek o wydanie opinii o urazie, Zgoda poszkodowanego na ujawnienie opinii o doznanym urazie, Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, Karta wypadku, Zawiadomienie o wypadku w drodze do/z pracy złożone przez poszkodowanego, Zawiadomienie o wypadku w drodze do/z pracy złożone przez członka rodziny. Zobacz jakże wygląda Bhp w oświacie i placówkach oświatowych Zgoda poszkodowanego na ujawnienie opinii o doznanym urazie

Komentarze: 1


noavatar.png
Anna Kienzler autorka książek pomocniczych do nauki języków obcych 2020-06-03

Dobry dzień bardzo fajna strona !! Zrobię zakładkę na swojej witrynie i będę mieć dodatkowe informacje na temat kanaów. Chętnie przeszukam wiele przydatnych informacji w tym artykule, chcemy wypracować dodatkowe techniki w tym zakresie, dzięki za dzielenie się. . . . . .

Najnowsze artykuły:

Top